Contacts delim LV delim RU delim DE delim EN
Krāsošana

Piedāvājam dažādas virsmas noklāšanas iespējas. 

Elastomēra izmantošana betona virsmas aizsardzībai 

Efektīva sekojošos gadījumos: 

 • dažāda dziļuma pamatu hidroizolācija aizsardzība pret pazemes un virszemes ūdeņu iedarbību;
 • ar betona plātnēm vai monolītu betonu noklātas krasta līnijas aizsardzība;
 • kolektoru, kā arī betona un azbestcementa kanalizācijas cauruļu aizsardzība;
 • aizsprostu un cita hidrotehniska aprīkojuma, piemēram, nosēdbaseinu aizsardzība; 
 • baseina tilpnes aizsardzība un dekoratīvā apstrāde, tiltu betona balstu aizsardzība. 

Elastomēru izmantošana, veicot metāla konstrukciju krāsošanu 

Elastomēru pārklājuma izmantošana ļauj izvairīties no daudzām problēmām, pateicoties sekojošām pārklājuma būtiskām priekšrocībām:

 • nepieciešamā biezuma pārklājums tiek uzklāts vienā slānī;
 • nenotek no asajām malām polimerizācijas laikā, tādējādi garantējot nepieciešamā biezuma pārklājuma uzklāšanu arī sarežģītām konstrukcijām;
 • iespējams uzklāt slēgtās telpās;
 • nerada ugunsbīstamību un sprādzienbīstamību un ir nekaitīgs uzklāšanas izpildītājiem;
 • iespējams ekspluatēt pie pastāvīgas temperatūras 100°С, kas ļauj izmantot šo pārklājumu karstā ūdens uzkrāšanas tvertnēs;
 • iespējams izmantot arī kā nodilumizturīgu grīdas pārklājumu darba telpās ar ļoti augstām sanitārajām un higiēnas prasībām.