Contacts delim LV delim RU delim DE delim EN
Pret ūdens negatīvo spiedienu

   Pagraba hidroizolācijas darbi ir nelieli gan pēc to apjoma, gan izmaksām salīdzinājumā ar tām klapatām un izdevumiem, kas radīsies, ja pagrabs būs izbūvēts nekvalitatīvi. Jāņem arī vērā, ka defektu novēršana var ne tikai dārgi maksāt, bet tos var būt arī grūti atklāt. Tāpēc ekonomiski daudz izdevīgāk ir parūpēties par sausu pagrabu jau mājas būvniecības stadijā.

   Sausu ekspluatācijas apstākļu nodrošināšanu pagrabā var panākt, ierīkojot drenāžas sistēmu, kā arī veicot dažādus profilaktiskos pasākumus - krituma izveidošanu virzienā prom no ēkas, ūdens novadgrāvju izveidošanu u. c. Ja tuvumā nav zemākas vietas, ūdeni var novadīt uz speciāli ierīkotu drenāžas aku, kas tiek izrakta pagraba tuvumā. Pašu drenāžas sistēmu veido perforētas asbeztcementa, keramiskās vai plastamas caurules.

   Tomēr ne vienmēr var panākt vēlamo rezultātu, ierīkojot tikai drenāžas sistēmu. Dažreiz to vispār nevar ierīkot. Tas ir gadījumos, ja nav iespējas ūdeni novadīt uz zemāku vietu. Ja topogrāfiskie apstākļi ap ēku ir piemēroti un gruntsūdeni var novadīt uz zemāku vietu, tad drenāžas ierīkošanu var uzskatīt par visdrošāko gruntsūdens līmeņa pazemināšanas paņēmienu zem pagraba grīdas līmeņa. Tomēr jārēķinās arī ar to, ka drenāžas ierīkošanas izmaksas var būt diezgan ievērojamas, tāpēc sausus ekspluatācijas apstākļus pagrabā var nodrošināt ar citiem, izdevīgākiem paņēmieniem - pretspiediena un bezspiediena hidroizolāciju.