Contacts delim LV delim RU delim DE delim EN
Uzņēmuma filozofija

Mūsu mērķis ir attīstīt specializēto pakalpojumu kvalitāti un klientu apkalpošanu, turpinot savā darbībā ieviest jaunus un inovatīvus risinājumus, kurus tālāk piedāvāt jau esošajiem un potenciālajiem klientiem un būvniekiem un to saistītiem pakalpojumu sniedzējiem tirgū.

Uzņēmuma resursi un tehnoloģiskās iekārtas spēj nodrošināt veicamo darbu izpildi, būvju un būvdarbu kvalitāti atbilstoši mūsdienu standartu prasībām, jebkurā vietā Latvijā, Baltijā un EU.

Strādājam ar aukstas klases materiāliem un darbus veicam stigri, ievērojot ražotāju noteikto specifikāciju, kas attiecīgi, ļauj mums, mūsu klientiem piedāvāt, veikto darbu garantiju, līdz pat 5 gadiem.

Mēs saprotam, ka šodien uzņēmuma konkurētspējas veicināšanas panākuma pamatā ir profesionāli un zinoši darbinieki. Tā ka komandas darbs ir mūsu panākumu pamatā, mēs kopīgi veidojam uzņēmuma tēlu, attieksmi, kultūru un vērtības. Uzņēmumā strādā sertificēti būvdarbu vadītāji, profesionāli projektu vadītāji un kvalificēti būvniecības, metālapstrādes speciālisti, kas dod iespēju uzņēmumam pilnvērtīgi konkurēt Latvijas un Eiropas būvniecības nozares pakalpojumu tirgū.